autoskola Podbabská 1589/1, tel: 605-720-207

Vrácení řidičáku – vybodování – ZŘMV:

 

 Cena je konečná – bez navýšení – nejme plátci DPH.

SK.: „B“ (včetně 1hod. jízdy)

4.500,-Kč

Doplňující výcvik /1 hod.  600,-Kč

Zkouška MHMP dle ceníku

Termín zkoušky lze dohodnout. Předpoklad do 14-ti dnů.

 

Možnosti:

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku

 • uloženého ZŘMV soudem (bez ohledu na délku zákazu) nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců (rozhodující je uložená doba a nikoliv skutečná doba výkonu ZŘMV) nebo
 •  podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci! ( PSP,PJ )

Požadované podklady:

 1. rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 2. v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 3. výpis z karty řidiče
 4. žádost do autoškoly
 5. posudek o zdravotní způsobilosti a  dopravně – psychologické vyšetření je nutno doložit na úřadu, při žádosti o vrácení ŘP

 

Dosažení 12-ti bodů – „vybodování“ (PSP, PJ)

O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Požadované podklady:

 1. oznámení o dosažení 12 bodů
 2. výpis z karty řidiče
 3. žádost do autoškoly
 4. posudek o zdravotní způsobilosti a dopravně – psychologické vyšetření je nutno doložit na úřadu, při žádosti o vrácení ŘP