Ceny výuky a výcviku:

 

Platba školného:

Ceny autoškoly jsou rozděleny dle požadované služby. Uvedené ceny jsou konečné. Odpovídající částku, nebo její zálohu hradíte při odevzdání žádosti. Školné může být uhrazeno ve dvou splátkách, bez navýšení ceny.

 

Studenti (doklad o studiu)

11.500,-Kč

Výuka a výcvik - STANDARD

   12.500,-Kč

Výuka a výcvik - EXPRESS apod.

15.500,-Kč


 

Další informace o cenách:

 

Ceny vrácení ŘP, dosažení 12-ti bodů tzv. vybodování a pod….

 

SK.: „B“ (včetně 2 vyuč. hod. jízdy)

4.500,-Kč

Doplňující výcvik /1 vyuč. hod.  500,-Kč

 

Správní poplatek  MHMP:

Za první zkoušku

700,-Kč

 

Opakovaná zkouška – MHMP:

z pravidel – test

100,-Kč

z jízdy 400,-Kč

 

Opakovaná zkouška  - autoškola

z pravidel – test

250,-Kč

z jízdy

450,-Kč

doplňující výcvik  450,-Kč

 

Ostatní poplatky

Kondiční, zdokonalovací a nebo doplňující výcvik a výuka

1 vyučovací hodina sk.: „B“ – jízda

450,-Kč

1 vyučovací hodina sk.: „B“ – teorie 150,-Kč

……………………………………………………………………………………………………………….


Předpokládáme, že k těmto krokům nedojde, je však nutno je do cenové smlouvy ukotvit.

Zaviněný prostoj (1 vyuč. hodina), ztráta průkazu
250.-Kč
Storno nebo převod výcviku
500,-Kč

 

Pro storno nebo převod výuky a výcviku je cena účtována dle ceníku doplňujícího výcviku a výuky.

 

 


Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020. All Rights Reserved.