autoskola Podbabská 1589/1, tel: 605-720-207

 

Nabízíme školení řidičů

 

- referentů, dle Zákona 262/2006 Sb. Cena dohodou, dle počtu řidičů

Školení řidičů – tzv. referentů – je často podceňováno a například v případě dopravní nehody se služebním vozidlem, nemusí pojišťovna vyplatit pojistné, z důvodu nedodržení zákona.

 

§ 103 odst.2 Zákoníku práce: dle Zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel je povinen vést a archivovat o školení záznamy a řidič nemusí mít doklad o provedeném školení. Případná kontrola se provádí u zaměstnavatele.